Nowe konto / Twórca produktów

375K Użytkowników Ekademii czeka
aby zapłacić za Twoją wiedzę!

Organizator

  1. Pieniądze od Klientów są przesyłane bezpośrednio na Twoje konto.
  2. Twoja firma wystawia Klientom faktury i paragony.
  3. Ekademia wystawia Twojej firmię Fakturę za prowizje od sprzedaży.

Utwórz nową nazwę użytkownika oraz hasło które będą używane do logowania:

Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy:

Dane firmy:
(UWAGA: Muszą być takie same, jak na dokumentach firmy)

Umowa i oświadczenie:

Oświadczam, że powyższe dane są prawidłowe a ja mam prawo do zawarcia umowy z Ekademia w imieniu ww. firmy.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Umowy dla firm szkoleniowych, akceptuję jej warunki i rozumiem, że od momentu utworzenia nowego konta umowa ta jest dla ww. firmy wiążąca.
W przypadku podania nieprawdziwych danych, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta i wszystkich prowadzonych kursów.